Alexandru Oblu
P.D.U.E.R
Deoumanism
Ghid tematic
Aditionale jurnalistice
Scurta prezentare
10 Precursori
Predestinati deoumanismului
Contemporani afini
deoumanismului
Cuvant inainte
Doctrina
Dodecalogul deoumanist
Deoumanismul- religie politica?
ALEXANDRU OBLU
Calarasi, B-dul.Nicolae Titulescu nr.10 bl.N25 ap.54
Telefoane: 0242/324.627, mobil:0740/919.998
e-mail: oblualexandru@deoumanism.ro
            oblualexandru@yahoo.com
Versiunea pdf
                   

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI,mai întâi,despre DEOUMANISM şi Doctrina DACODEOUMANISTĂ
* Motto: ”Pentru ca r ă u l să triumfe este suficient ca oamenii c e i b u n i să nu facă nimic ”(Edmund BURKE)
**În contrapondere,pentru ca răul să NU triumfe,noi DEOUMANIŞTII am hotărât,ca autodidacţi îndârjiţi dintre CEI BUNI, să fim oamenii care construiesc ALTERNATIVA.La momentul acesta,societatea omenească este în curs de prăbuşire satanică,prin globalizare. După Oculta care-i instrumentează şi îi concertează subtil, ori criminal, dispariţia, umanitatea ar trebui ca până la sfârşitul acestui secol să piară sub-umanizată,însclavizată,cibernetizată. Se anunţă OMUL NOU – CYBORGUL! Ori asta nu e de acceptat.Divinitatea,prin lucrarea noastră şi a altor forţe benefice aliate,din Astral(pentru că suntem cu toţii,în specie, copii stelari şi fii de DUMNEZEU,nediferenţiaţi!)nu va permite acest sinistru.DEOUMANISMUL înseamnă,deci,Umanism Îndumnezeit,concretizat prin efortul MIŞCĂRII sale de a re-umaniza individul contemporan d e z u m a n i z a t de timpuri şi alterat până la bestializare. **DACODEOUMANISMUL este Credinţa DEOUMANISM-ului zonal,din Patria Matriceală,cu implicarea rumundacilor Conştiinţei străbune, trecută prin re-activarea adaptată a Legilor Hestiei,lăsate lui Zamolxe,fractalul dumnezeiesc al geto-dacilor şi, în felul acesta, transmise şi nouă,moştenitorilor legitimi din actualitate…..

**Doctrina DEOUMANISMULUI şi DACODEOUMANISMUL s-au conturat şi structurat distinct identitar între 2001-2020(?),astfel : - între 2001 – 2006 se conceptualizează la Călăraşi ideea de “Deoumanism”, asociată “meritocratismului civic vocaţional” şi,în 2006,la1 decembrie, iese de sub tipar volumul “DEOUMANISMUL şi PARTIDUL MERITOCRAŢILOR EUROMÂNI”; În 2011 apare “DEOUMANISMUL AL PATRULEA VAL” ; În 2013 se tipăreşte “DACODEOUMANISMUL”(două ediţii) ; În 2014 apare în rafturi “ORTODOXISMUL ZAMOLXIAN ŞI PATRIA LUI DACOLUMNIA” ; Tot în 2014 se scoate “PROTOORTODOXIA LUI ZAMOLXE” ;În 2015 iese de sub teascuri “PROIECTUL EURTRACIA SAU PATRIA MATRICEALĂ (două ediţii);În 2017 se tipăreşte “SCARA LA CER” cu subtitlul NIASHARIAN (=”să renaştem”,în limba tracă),în două ediţii; În 2018 apare “PROIECT DE ŢARĂ – RUMUNDACIA” ,dedicată CENTENARULUI MARII UNIRI NAŢIONALE A ROMÂNILOR……
În continuare se lucrează intens la CETĂŢILE IUBIRII (I şi II) - Cartea I – ORTODOXIA DACODEOUMANISTĂ (schiţă de proiect pentru o CREDINŢĂ ORTODOXĂ NeoZAMOLXIANĂ)şi,Cartea a II-a REPUBLICA MERITOCRATICĂ A CETĂŢENILOR CONŞTIINŢEI (STATUL Civic al Legii şi OMENIEI), ce va cuprinde jaloane pentru o Patrie viitoare spiritualizată. Îndemnul nostru, care e şi precept DEOUMANIST este să vă faceţi viaţa cum vă place,CU DUMNEZEU ÎNAINTE ! SUS INIMA,RUMUNI SUS PATRIA, RUMUNI !!!
Alexandru Filip OBLU,întemeietorul DEOUMANISMULUI,Dr.H.C.al Academiei DACOROMÂNE, Ireversibil Umanist şi Conştiinţă Liberă; e-mail : doxa_deohumanism@yahoo.com ; brad.filognikus@yahoo.com URL - www.deoumanism.ro
## Notă,spre informare generală şi cunoaştere : **CONFORM Comunicatului nr.2 al Academiei DACOROMÂNE, „G.A.R.D.A. – Grupul de Acţiune pentru Renaşterea Daciei – din 16 nov.2017,BUCUREŞTI,se consemnează faptul că, Doctrina DACODEOUMANISTĂ, al cărui fondator este Dl. Alexandru Filip OBLU,(şi el prezent la reuniune),stă la baza tuturor acţiunilor actuale şi viitoare ale G.A.R.D.A. şi FUNDAMENTEAZĂ NOUL SISTEM DE CONDUCERE A RUMUNDACIEI.” Ş.cl.
Iar dacă îşi pune cineva întrebarea „cine poate fi DACODEOUMANIST instituţionalizat în „MIŞCAREA DEOUMANISTĂ?” atunci primeşte următorul răspuns: - Toţi aceia care pot trăi prin IUBIRE,cu întrega lor fiinţă,condiţia OMULUI ÎMBUNĂTĂŢIT prin auto-inducţie de Îndumnezeită Conştiinţă! Pentru că,bunii mei,DACĂ NU E CONŞTIINŢĂ,NIMIC NU E !! Aşa ne sugerează nouă DUC (Dumnezeul- Unic- Creator) pe care ni-l reprezentăm ca fiind IDEEA,GÂNDUL CE S-A CONSTIENTIZAT PE SINE ÎNSUŞI ZEU şi de la EL AU PORNIT TOATE,ÎN INFINIT ŞI ÎN ETERNITATE !!! Aho şi ZĂU,DOMNULUIZĂU !!!
Pagina Transmisie Live
Copyright © 2019 by James Curtis (JC Graphics) jamesg0sec@gmail.com  All Rights reserved